Missie:
Zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met muziek.

Visie: Dudettes@Kielzog In Concert 5
Muziekonderwijs is een bewezen positief onderdeel voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van mensen, op iedere leeftijd.

Om de vaardigheden rond kunstzinnige oriëntatie echt te ontwikkelen, is de opbouw in een doorlopende leerlijn noodzakelijk. De regie ligt bij de basisschool die vraagt en de muziekschool of het kunstencentrum sluit aan bij de vraag van de school.

Er wordt gestreefd naar een structurele samenwerking tussen muziekscholen, centra voor de kunsten en basisscholen, opdat het muziekonderwijs verankert in het curriculum van de school.
Uitwisseling van expertise onderling, transparantie in werkwijzes en delen van mensen en middelen zijn belangrijke manieren binnen De Toon Zetten om kinderen in alle woonkernen eenzelfde mate van muziekonderwijs te bieden.

Doelstelling:
De Toon Zetten biedt basisscholen de mogelijkheid om muziekeducatie in een doorgaande leerlijn in te voeren. De school die meer wil dan het Muziekbord als basisprogramma, kiest een aanvullend model voor verdieping en verbreding.

Hoe werkt het?
Muziekscholen en kunstencentra werken samen in dit project, waarbij de werkgebieden van die partners inmiddels vrijwel de hele provincie Groningen bestrijken. Indien de ene partner bepaalde kwaliteiten niet in huis heeft, kan het deze bij een samenwerkingspartner ‘halen’ waardoor voor de scholen een breed scala aan mogelijkheden beschikbaar is.

Door vakdocenten Muziek is kwalitatief goed materiaal uitgezocht wat wordt gedeeld op het Muziekbord via www.detoonzetten.nl. Tevens zijn er, vanuit samenwerkingen met de scholen, aanvullende modellen ontwikkeld om een structurele invulling te geven aan de muzieklessen.

De scholen in het werkgebied hebben hun lokale partner als eerste aanspreekpunt en scholen buiten het werkgebied kunnen bij de contactpersoon van De Toon Zetten terecht om hun mogelijkheden te bespreken.

De muziekscholen en kunstencentra maken afspraken met de basisscholen over coaching in gebruik van het Muziekbord en de aanvullende modellen voor muziekonderwijs. Een aangesloten school krijgt gratis een inlogcode om met het Muziekbord te werken.

Als met een school de samenwerking is aangegaan, worden de volgende stappen doorgenomen:
Bewustwording
– van het belang van culturele ontwikkeling: specifiek muzikale ontwikkeling
– benoemen wat je wilt bereiken als school: visie en doelen
– dat je je onderwijs moet herschikken: als je structureel muziekles wilt geven, dan moet daar tijd voor gepland worden

Benoemen
– van de technische aspecten van de invoering van structureel muziekonderwijs: welke vaardigheden en materialen zijn nodig
– van de psychologische aspecten: wat doe je met handelingsverlegenheid van leerkrachten en aarzelingen over het belang van muziekeducatie

De Toon Zetten werkte o.a. met de vragenlijst van Cultuur in de Spiegel voor het ontwikkelen van de werkwijzes.
Het streven is een plan op te stellen om tenminste met het basisprogramma aan de slag te gaan en doelen te formuleren en evalueren.