Het digitale materiaal is verzameld voor de groepen 1 t/m 8. Er zijn 30 – 40 lessen per groep beschikbaar binnen de verschillende categoriën.

Op basis van de kerndoelen voor muziek worden de lessen volgens de volgende kinderkoorcategoriën geordend:
1. Zingen
2. Muziek luisteren
3. Muziek maken
4. Muziek vastleggen
5. Bewegen op muziek

Om in te loggen moet een basisschool aangesloten zijn bij De Toon Zetten via een van de muziekscholen of kunstencentra die samenwerken in het project. Van hen krijgt de school een gratis inlogcode.

Het materiaal in Muziekbord is te gebruiken op het Digibord of een computer met beamer.
De leerkracht maakt zijn/haar keuze door een veld aan te klikken, waarbij er gekozen kan worden per basisschoolgroep en daarna per categorie.

Het Muziekbord kan zelfstandig gebruikt worden, maar liefst in combinatie met ander lesmateriaal voor muziek, waardoor er een goede balans ontstaat van verdieping en voortgang. De Toon Zetten heeft aanvullende modellen ontwikkelt die het Muziekbord heel goed ondersteunen (klik hier voor meer info).
Indien men een doorlopende leerlijn muziek wenst, is het belangrijk de lessen wekelijks consequent uit te voeren.

In het Muziekbord staat veel materiaal dat via You Tube beschikbaar is.
You Tube heeft echter één nadeel: er wordt af en toe reclame zichtbaar in het onderste deel van het scherm. U kunt deze reclame echter onmiddellijk wegklikken.
Hieronder een video van het muziekbord.