Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (oftewel CMKG)

Ontwikkeling en verankering
Om cultuureducatie mogelijk te maken, te ontwikkelen en te verankeren heeft het ministerie van OCW regelingen in het leven geroepen waar scholen en schoolbesturen een beroep op kunnen doen. Deze regelingen worden per provincie uitgevoerd.

De Toon Zetten biedt basisscholen de mogelijkheid om muziekeducatie in een doorgaande leerlijn te ontwikkelen en te verankeren. De school die meer wil dan het basisprogramma, kiest een aanvullend model voor verdieping of verbreding. De regelingen van het ministerie sluiten goed aan bij de modellen en werkwijzes van De Toon Zetten, omdat ze voldoen aan de kerndoelen en de juiste doelen nastreven.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Cultuureducatie met Kwaliteit is het landelijke programma voor de ontwikkeling van cultuureducatie in het basisonderwijs dat starttevoor de periode 2013-2016 en inmiddels is verlengd voor de periode 2017-2020. Het programma is erop gericht cultuureducatie stevig te verankeren in het onderwijs. Het is hierbij van belang dat cultuureducatie nauw aansluit op de ontwikkeling van de leerling.  In de nota van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur(‘ Leren, creëren en inspireren ‘) wordt dit uitgebreid toegelicht.

Het Groninger programma
In Groningen is Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen het vertrekpunt voor een stimuleringsprogramma waarvoor stad en provincie de krachten hebben gebundeld.
Via de site www.cmkgroningen.nl zijn alle voorwaarden te vinden en kan men digitaal een aanvraag doen.
In geval van productontwikkeling kan een aanbieder een aanvraag indienen. In alle overige gevallen is het de school of een schoolbestuur dat aanvraagt.
De uitvoerende partij is per januari 2017 K&C Drenthe/Groningen.

Met dank aan het samenwerkingsverband Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen en de financiële bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie, de gemeente en de provincie Groningen en de Rabobank.