Missie:
Zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met muziek.

Visie: Dudettes@Kielzog In Concert 5
Er bestaat behoefte aan muziekonderwijs in alle groepen van het primair onderwijs.
Om de muzikale vaardigheden te ontwikkelen, is de opbouw in een doorlopende leerlijn noodzakelijk. De basisschool vraagt en de muziekschool of het kunstencentrum sluit aan bij de vraag van de school. Er wordt gewerkt aan een structurele samenwerking tussen muziekscholen, centra voor de kunsten en scholen voor primair onderwijs. Er wordt materiaal gedeeld op de website www.detoonzetten.nl en bruikbare modellen ontwikkeld voor een structureel vervolg door uitwisselbaarheid van elkaars expertise en scholing.

Doelstelling:
De Toon Zetten biedt basisscholen de mogelijkheid om muziekeducatie in een doorgaande leerlijn in te voeren. De school die verder wil kiest een model voor verdieping en scholing.

Hoe werkt het?
Er werken vijf muziekscholen en kunstencentra samen in dit project. Om de werkzaamheden te verdelen worden de scholen voor primair onderwijs in het gebied verdeeld over de muziekscholen en kunstencentra.

De muziekscholen en kunstencentra maken afspraken met de basisscholen over het gebruik van het Muziekbord en de programma’s voor muziek.
Lees meer…