Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Bij het onderdeel muziek van dit kerndoel gaat het er vooral om dat kinderen zich muzikaal kunnen ontwikkelen. Dat kan door ze bewust om te laten gaan met de gevoelens die liederen, muziekstukjes en verschillende luisterfragmenten bij hen oproepen.
Lees meer…