Structurele ontwikkeling en verankering via de scholendrummer
Om specifiek muziekeducatie mogelijk te maken, te ontwikkelen en te verankeren heeft het ministerie van OCW een regeling in het leven geroepen waar scholen via schoolbesturen een beroep op kunnen doen.

De Toon Zetten biedt basisscholen de mogelijkheid om muziekeducatie in een doorgaande leerlijn te ontwikkelen en te verankeren. De school die meer wil dan het basisprogramma rond het Muziekbord, kiest een aanvullend model voor verdieping of verbreding.
De regeling van het ministerie sluit goed aan bij de modellen en werkwijzes van De Toon Zetten, omdat ze voldoen aan de kerndoelen en de juiste doelen nastreven. Zowel de regeling CMKG als Impulsregeling Muziek zijn aan te vragen rond de modellen van De Toon Zetten en de samenwerkingspartners werken actief mee aan het indienen van een aanvraag.

Impulsregeling Muziek: geld voor muziekonderwijs (2015-2020)

Sinds oktober 2015 kunnen scholen, middels hun bestuur, subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met het extra geld kunnen scholen hun leerkrachten trainen in het geven van muziekonderwijs en daarbij ook samenwerken met bijvoorbeeld muziekscholen, kunstencentra of verenigingen. De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs werd in oktober 2015 gepubliceerd.

Binnen de regeling is het belangrijk dat schoolbesturen, die muzieklessen een stevige impuls willen geven, een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Schoolbesturen kunnen voor meerdere locaties een aanvraag indienen, waarbij per locatie/per school een plan is gemaakt. De aanvraag moet worden voorzien van een samenwerkingsovereenkomst met een culturele instelling.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond bereikt is. Ze kunnen doorlopend worden ingediend. Zolang er budget is kan, wanneer een aanvraag afgewezen wordt, de aanvrager binnen dezelfde ronde opnieuw een aanvraag doen.
Meer informatie en het doen van aanvragen kan via www.cultuurparticipatie.nl