Het verhaal van de vroege starter: Dalton Westerschool in Wildervank

Vroege starter Impulsregeling Muziek; Daltonschool uit Wildervank
Het team van de Dalton Westerschool had een inspirerende studiedag gehad: samen zingen, allerlei leuke suggesties voor de muziekles. Het enthousiasme was groot en iedereen wilde in de klas met muziek aan het werk. Alleen, het duurde maar kort en toen was de druk van de alledaagse werkelijkheid te groot en verdween muziek weer meer op de achtergrond.

Toen de mogelijkheid van de Impulsregeling Muziek zich voordeed en er vroege starters gevraagd werden, schreef de school daar op in. Er werd nauw samengewerkt met Bertine Beugels van MDT Veendam, die via De Toon Zetten goed op de hoogte was van de regeling. Samen is er een plan opgesteld en het werd gehonoreerd.
Op 10 september 2014 startte het project met een plein vol zingende schoolkinderen.
Met het team waren er 2 studiemiddagen:

  1. Zelf muziek maken en een antwoord geven op de vraag waarom het belangrijk is om muziek te maken
  2. de tweede middag was praktisch ingericht: voorbeelden van horizontaal verbinden van muziek en verticaal in een doorgaande lijn, via het Muziekbord

Het belang van muziekonderwijs:
Alle leerkrachten hebben anoniem een vragenlijst ingevuld. Daaruit kwam informatie over het team naar voren, waaruit interessante conclusies konden worden getrokken.
Zo was voor het grootste deel van het team het belang voldoende duidelijk. Voor een derde deel van het team waren er echter praktische redenen waardoor tijd en aandacht voor muziekonderwijs minder prioriteit had.

Het is belangrijk om met het volledige team het belang te onderschrijven, omdat het alleen op die manier mogelijk is om een verticale doorgaande lijn te realiseren. De directie of het bestuur moet meedenken om de praktische weg te nemen.

Verbinden met de uitgangspunten van de school:
Muziekonderwijs staat niet los van het totaal aan onderwijs. Het is cultuuronderwijs, maar tegelijkertijd draagt muzikale vorming ook bij aan het verwerven van andere vaardigheden. Ook daarin heeft het team een keuze gemaakt en het is de bedoeling dat er via de muzieklessen extra aandacht is voor de sociale vaardigheden.

Werken aan de doorgaande lijn
De school is niet begonnen bij nul. Er werd een inventarisatie gemaakt; wat gebeurt er al en wat moet aangevuld, welke deskundigheid is nodig en welke materialen zijn er nodig. Op die manier krijgen de school en de muziekschool inzicht in de stappen die gezet moeten worden.

© DE TOON ZETTEN - SITEMAP - DESIGN DOOR PAPERBLUE