De Toon Zetten in Groningen

Succesvolle samenwerking gecontinueerd en uitgebreid!

Op 10 oktober 2014 om 10.00 uur ondertekenden acht muziekscholen en kunstencentra uit de provincie Groningen een samenwerkingsovereenkomst.

De ondertekening vond plaats in de Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier in Zuidhorn, één van de nieuwe samenwerkingspartners. Muziekschool Grootegast en IVAK de Cultuurfabriek zijn de twee andere nieuwe samenwerkingspartners. Vorig jaar tekenden Centrum voor de kunsten Zuid-Groningen Stadskanaal, Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam, het Kielzog kunstencentrum Hoogezand, Muziekschool Oost-Groningen Oldambt en Muziekschool Hunsingo Bedum al voor de samenwerking.
IMG_0004

Door de samenwerking tussen de muziekscholen en kunstencentra wordt kennis gedeeld en worden ontwikkelingen wederzijds gestimuleerd. Naast het werken aan doorgaande leerlijnen wordt geschikt materiaal verzameld dat beschikbaar komt voor de scholen: allemaal bedoeld om het vanzelfsprekend te maken dat muziekonderwijs structureel en in een doorgaande lijn in alle scholen voor primair onderwijs voorkomt!

De acht muziekscholen en centra ontwikkelen onder meer een site voor het digibord waar scholen kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs kunnen vinden, samengesteld en getoetst door de deskundigen van de muziekscholen.

In schooljaar 2014 -2015 ligt de nadruk op de ondersteuning van de leerkracht.

Het project De Toon Zetten in Groningen is in 2010 gestart. Met behulp van de stimuleringsregeling van het Fonds Cultuurparticipatie ‘Muziek in ieder kind’ zijn destijds verschillende modellen ontwikkeld, waarmee muziekonderwijs in het primair onderwijs gestimuleerd kan worden.

De nieuwe regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ sluit nauw aan bij de eerdere ontwikkelingen van ‘Muziek in ieder kind’ en biedt de kans meer verdieping te geven aan de ingezette lijn. De Toon zetten in Groningen is onderdeel van Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen.

© DE TOON ZETTEN - SITEMAP - DESIGN DOOR PAPERBLUE